Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą z Miastem Opole zakończyliśmy świadczenie e-usługi związanej z projektem:

"Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu".

Aktualnie przygotowujemy końcowy raport z przeprowadzonych badań.

ATMOTERM S.A.