powrót


1. Czym jest Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza ?

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza to wynik modelowania dyspersji zanieczyszczeń, w którym prezentowany jest aktualny stan zanieczyszczenia powietrza pyłami drobnymi: PM10, PM2,5. Mapa dostarcza bieżącą informację o jakości powietrza w każdym dowolnie wybranym miejscu miasta: posiada funkcję geolokalizacji użytkownika oraz pozwala wprowadzić adres, który nas interesuje. Mapa przybliża wybraną lokalizację, dla której możemy sprawdzić jakość powietrza.

System ten oparty o modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, walidowany jest pomiarami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowany wynikami z sieci sensorów.

2. Jakie dane przetwarza Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza ?

Podstawowe dane wejściowe to warunki meteorologiczne oraz informacje o parametrach emisji z następujących źródeł: indywidualnych systemów grzewczych (tzw. emisji niskiej), transportu, przemysłu oraz źródeł napływowych.

3. Jakie dane prezentuje Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza ?

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu PM10, PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie miasta. Ponadto na mapie prezentowane są w czasie rzeczywistym pole i kierunek wiatru; parametr ten odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza.  

Do celów zarządzania jakością powietrza możliwa jest prezentacja danych historycznych, procentowego udziału poszczególnych źródeł emisji wpływających na wartość stężenia pyłu PM10, PM2,5 w danym momencie oraz raportowanie danych z poziomu mapy.

4. Co przedstawia barwna skala (legenda) na mapie?

Legenda przedstawia przedziały stężeń substancji oznaczone odpowiednimi kolorami. Charakteryzuje ona dynamikę zmian w kierunku od barw zielonych, przez czerwienie do bordo wg indeksu indywidualnego dla pyłu PM10, zgodnie z tabelą Polskiego Indeksu Jakości Powietrza.

5. Co powinni robić mieszkańcy, kiedy kolor mapy nie jest zielony?

Po kliknięciu ma mapę, w oknie dialogowym pojawia się wartość stężenia wraz z jego interpretacją w formie graficznej ("buźka") oraz przycisk „Szczegóły”, pod którym zostały umieszczone stosowne zalecenia dla osób szczególnie wrażliwych i pozostałych mieszkańców.

7. Czy możliwe jest korzystanie z Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza na przenośnych odbiornikach np. smartfonach, tabletach?

Mapę można wyświetlić w przeglądarce internetowej na ekranie komputera, jak również na urządzeniach mobilnych tj. smartfonach, tabletach, itp.