Wartości średnie z ostatniej godziny dla pyłu zawieszonego PM10 µg/m3 w jednostkach urbanistycznych