Szanowni Państwo

Uporzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem umowy zawartej z Miastem Bydgoszcz
zakończyliśmy świadczenie e-usługi Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza.

ATMOTERM S.A.